Držanje reketa

Držanje reketaPrvo pogledajmo kako izgleda presek drške reketa.

Drška reketa (GRIP) je osmougaonik koji smo obeležili stranama: vrh, dno, levo, desno, kosina 1, kosina 2, kosina 3 i kosina 4. Ključni zglob kod držanja reketa je zglob kažiprsta, čiji položaj ćemo pratiti prilikom različitih stilova držanja. Bez obzira koliko dobar i kvalitan reket imate jedna od najvažnijih stvari i jedna od prvih stvari koju treba naučiti je pravilno držanje reketa. Za različite udarce primenjujemo različite tehnike držanja reketa. Držanje reketa se odražava na ugao pod kojim reket udara lopticu i samim tim utiče na snagu udarca i na spin udarca. U osnovi ne postoji uneverzalni grip koji je najbolji. Svaki grip ima svoje prednosti i nedostatke.

 

Kontinentalni grip

Kontinentalni gripKontinentalni je osnovni grip za sve udarce.
Uglavnom se koristi kod: servi, voleja, slajs udaraca i defanzivnih udaraca. Kontinentalni grip dobijamo tako što ključni zglob kažiprsta postavljamo na kosinu 1 i takođe dlan se središnjim delom oslanja na kosinu 1. Kontinentalni grip nam omogućava prednost kod servisa i visokih udaraca tako što rame i zglob ruke prilikom udarca drži u prirodno ravnom položaju u pravcu udarca. Ovo dovodi do najmanjeg opterećenja na rame, a istovremeno omugućava snažne i raznovrsne udarce. Takođe ovaj grip se preporučuje kod voleja jer omogućava dobru kontrolu udarca i povratne spinove. Kod ovog hvata kada je ruka u pravom položaju glava reketa je blago zakošena unazad što pogoduje povratnim spinovima (to su udarci kada lopticu udarimo u donjem delu tako da se vrti prema nama) i isto tako pogoduje defanzivnim udarcima. Negatvna strana ovog hvata je što ne možemo prirodno udariti topspin (udarac kod kojeg pogađamo gornji deo loptice i gde se loptica vrti od nas) i ako želimo da izvedemo topspin velika je mogućnost greške.

 

Istočni forhend grip

Istočni forhend gripIstočni forhend grip dobijamo kada ključni zglob kažiprsta postavimo na ivicu desno i takođe sredina dlana nam se nalazi na ivici desno. U tom slučaju dlan je izravnat sa sredinom glave reketa, kao kad biste stavili reket na sto i ravno ga pokupili. Ovaj grip je najpogodnniji za forhend i za učenje forhenda jer omogućava direktan ravan udarac sa maksimumom snage i takođe omogućava topspin udarac. Prilično je lako prebaciti se na drugi hvat sa istočnog što pogoduje igračima koji žele da izlaze na mrežu. Udarna zona je višlja i dalja nego kod kontinentalnog gripa što ne pogoduje visokom i defanzivnim udarcima.

 

Polu-zapadni forhend grip

Polu-zapadni forhend gripPolu-zapadni forhend grip dobijamo kada ključni zglob postavimo na kosinu 2 dok je središnji deo dlana i dalje na desnoj ivici, ali malo pomeren na dole u odnosu na istočni forhend grip. Ovaj hvat je veoma popularan kod igrača koji igraju sa osnovne linije i koji udaraju sa mnogo topspina. Profesionalni učitelji tenisa ohrabruju svoje učenike da koriste ovaj hvat kod forhend udaraca. Kod ovog hvata imate veliku kontrolu nad lopticom posebno kod lob udaraca, kratkih udaraca i pasing šot udaraca. Grip namenjen dobroj kontroli i agresivnim udarcima sa puno topspina. Pošto je kod ovog hvata glava reketa blago pognuta napred on može biti nezgodan za vraćanje niskih udaraca gde je bolje koristiti jedan od prethodna dva gripa.

 

Zapadni forhend grip

Zapadni forhend gripZapadni forhend gip dobijamo kada ključni zglob kažiprsta postavimo na dno gripa, a dlan nam je još malo pomeren u smeru kazaljke na satu u odnosu na polu-zapadni grip. Igrači koji vole da igraju na zemljanim teniskim terenima i koji udaraju sa jako velikim topspinom vole ovaj grip. Prednosti ovog hvata su u tome što omogućava izuzetne topspin udarce čak i visoko iznad mreže koji pomeraju protivnika unazad da bi mogao pravilno da ih uzvrati. Udarna zona je višlje i dalje od svih ostalih forhend gripova. Ovaj grip je veoma nezgodan kod niskih lopti zbog čega ga igrači na brzim podlogama gde loptica ostaje dosta nisko izbegavaju.

 

Istočni bekend grip

Istočni bekend gripIstočni bekend grip dobijamo kada ključni zglob kažiprsta postavimo na vrh gripa. U kombinaciji sa istočnim forhendom ovaj grip omogućava odličnu stabilnost zgloba. Istočni bekend grip omogućava ravne udarce i udarce sa malo spina. Može se koristiti kako jednoručni bekend ili u kombinaciji sa istočnim forhendom, gde dominantnom rukom hvatamo istočni bekend hvat na strani vrh, a manje dominantnom rukom hvatamo istočni forhend na strani levo. Negativna strana ovog hvata je u tome što ne omogućava udarce sa puno topspina.

 

Ekstremni istočni ili poluzapadni bekend grip

Ekstremni istočni ili poluzapadni bekend gripOvaj grip dobijamo kada ključni zglob kažiprsta postavimo na kosinu 4. Ovo je napredni grip koji se preporučuje igračima sa više iskustva. Ovaj grip se može koristiti kao jednoručni ili kao dvoručni u kombinaciji sa zapadnim forhendom. Kada se koristi kao dvoručni onda dominantna ruka hvata ovaj grip, a manje dominantna zapadni forhend grip na kosinu 3. Prednosti ovog gripa su odlični topspin udarci i mogućnost vraćanja visokih lopti sa topspinom, a nedostaci su otežano vraćanje niskih lopti. Ovaj grip je veoma popularan na zemljanim terenima kod kojih je loptica u igri sporija i višlja.

 

Dvoručni bekend grip

Dvoručni bekend gripJedan od najpopularnijih načina držanja reketa sa dve ruke je ovaj grip kod kojeg je ključni zglob dominantne ruke na kosini 1, a ključni zglob manje dominantne ruke na kosini 3. Ovo je odličan izbor za igrače koji ne mogu da postignu punu snagu udarca kod jednoručnog bekenda. Ovim hvatom udarac se izvodi sa punim zamahom i ovaj hvat ima jak oslonac u ramenu pa je veoma pogodan za vraćanje servisa, za niske udarce kao i udarce koji zahtevaju puno snage. Mane ovog hvata su u tome što su igraču obe ruke na reketu i to smanjuje razdaljinu od tela koju može da dohvati. Takođe ovaj hvat nije pogodan za slajs udarce (udarce sa povratnim spinom), gde je mnogo praktičnije preći u jednoručni bekend grip.